Indtægtsudvalg

Indtægtsudvalget har til formål at undersøge mulighederne for at skaffe indtægter til klubben bla. via sponsorer. 


Sponsorindtægterne vil kunne anvendes til eksempelvis øget tilskud til stævner, nyt udstyr, tilskud til nye initiativer i klubben og meget andet.


Opgaver

  • Opsøger mulige og nuværende sponsorer / sælge sponsorater
  • Fremsende aftaler til kassereren til fakturering
  • Stå for planlægning og effektuering af salg af julekalender skrab
  • Evt. deltagelse i forældremøder med fokus på salg af trøjesponsorater
  • OK benzinkort aftale
  • M.m.

Medlemmer

Bestyrelses repræsentant
Kasper Vissing
Medlem
Line Danielsen
Medlem
Morten Pedersen
Medlem
Maria Brøker
Medlem
Anne Marie Kuhr